Исторически очерк за МБАЛ Пловдив

“Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД е разкрита през юли 1952 г. като Околийска болница – Пловдив на базата на кооперация “Здравна самопомощ” и ІІ-ра градска болница, която както е известно до 31.12.1951 г. изпълнява роля на скарлатинозна. По тази именно причина животът и дейността на Околийската болница започва още от 01.01.1952 г., като приема от ІІ-ра градска болница /инфекциозна/, както имуществото, така и лежащо болните. (Ист.спр.: Инв.оп.1)


Първоначално Околийска болница – Пловдив е разположена в сградата на Ефория Зограф на ул. “Райко Даскалов” – 73, така нареченото “Попско здание” построено през 1926 г., където осъществява своята дейност до престационирането си през 1984 г. в нова сграда. (Стоянова, З.1987)


д-р Георги Иванчев

Първият главен лекар е д-р Георги Иванчев – акушер-гинеколог, пред който е поставена отговорната задача да създаде здравно заведение, което да обедини лечебната и методична помощ с участъковите лекари на село. Д-р Борислав Танев – началник отдел “Народно здраве” към Околийски народен съвет, от своя страна държи да свърже новото лечебно заведение с хората, които създават медицинското обслужване в селата от района на болницата. Околийска болница обслужва населението на север от р. Марица без град Пловдив. В първите години тук работят д-р Георги Иванчев – главен лекар, д-р Михаил Паскалев – зам.главен лекар, д-р Иван Цончев – зав. Вътрешно отделение, д-р Стефан Стайчев – зав. Хирургично отделение, д-р Любомир Алексиев – зав. Детско отделение, д-р Зора Стоянова – ординатор вътрешно отделение, д-р Евгения Лютикова – ординатор вътрешно отделение, д-р Асен Мартинов – ординатор вътрешно отделение, д-р Иван Чомаков – ординатор хирургично отделение, д-р Йордан Иванов – ординатор хирургично отделение, д-р Петър Матакиев – ординатор хирургично отделение, д-р Екатерина Танева – ординатор детско отделение, д-р Христо Пеев – зав. Рентгеново отделение, д-р Пешо Алексиев – рентгенолог, д-р Иван Бараков – рентгенолог, д-р Минка Колева – детски лекар, д-р Ветка Ташевска – детски лекар, д-р Раянов – хирург, Станка Салапатийска, Лиляна Кехайова – м.с., Мария Апостолова – м.с., Ганка Благоева – м.с., Мария Семеновска – м.с., Лучия Попова – м.с., Мария Кирекчиева – м.с., Цветана Христева – м.с., Зелма Ажи – кл. лаборант, Райна Погожева – рентгенов лаборант, Елисавета Джорова – санитар, Славка Гайдаджиева – санитар, Радка Иванова – санитар, Иван Минчев – санитар, Васка Даскалова - санитар, Тинка Аянска – санитар, Георги Зайков – санитар, Мария Бонева – санитар, Стефка Николова – санитар, Иван Боргуджийски – санитар, Катя Горненска – шивачка, Иван Войводов – техник, Асен Попов – готвач, Никола Колев – домакин, Дора Иванова – деловодител. (Двадесет год. ОБ.1973:39-40)

През 1952 г. болницата е разкрита със 75 легла и с откритите вътрешно и хирургично отделение. През 1957 г. болницата функционира общо със 150 легла, от които 60 терапевтични, 60 хирургични, 20 детски и 10 очни, а през 1971 г. леглата са 272. (Ист.спр.:Инв.оп.1)

Със заповед № 1575/13.Х.1953 г. на министъра на здравеопазването двете отделения на болницата са определени за бази за специализация и усъвършенстване на лекарите, както следва:

1. Вътрешни болести със зав. отделение – д-р Иван Цончев.

2. Хирургия със зав. отделение – д-р Стефан Стайчев. (Зап.МНЗГ.1953:26)

През 1952 г. поликлиниката на Околийска болница – Пловдив се състои от консултативен вътрешен кабинет, консултативен хирургичен кабинет, рентгенов кабинет. В болницата функционира лаборатория с един лаборант и отговорник завеждащ вътрешно отделение – д-р Иван Цончев, който много бързо разширява лабораторията, увеличава персонала и въвежда необходимите съвременни изследвания.

1952 г. е разкрит аптечен пункт към Околийска болница – Пловдив.

През 1953 г. - детски кабинет и детско отделение с 20 легла и зав. отделение д-р Любомир Алексиев.

1955 г. се въвежда съвременното диетично хранене в болницата.

Гастроентерологичен кабинет поема стомашните и минутираните сондирания. По-късно се въвеждат инструменталните изследвания ректороманоскопия, гастроскопия, лапароскопия . През 1977 г. се въвежда фиброгастроскопията – първи за град Пловдив.


д-р П. Данданов

ак. С. Манолова

През 1956 г. е разкрит АГ кабинет със завеждащ д-р Павел Данданов и ак. Събка Манолова, от 1962 г. той е завеждащ гинекологично отделение.

В болницата се извършват апаратни и функционални изследвания от лекуващите лекари до 1960 г., когато се създава функционален кабинет с отговорник д-р Георги Толедов – ординатор във вътрешно отделение. Този кабинет прераства в мощен сектор за функционални изследвания под ръководството на д-р Михаил Даскалов от 1965 г.

През следващите години продължава разкриването на кабинети – очен, ушен, стоматологичен, неврологичен, физиотерапевтичен, кардиологичен, урологичен, ендокринологичен, фитотерапевтичен и др. (Стоянова, З.1987)

От 1959 г. болницата се преименува като Окръжна болница – Пловдив и получава признание на мощен диагностично-лечебен и методичен център.(Ист.спр.:Инв.оп.1)

В цялостната дейност на болницата се отстояват основните изисквания за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на болните и тяхното ефикасно трудоустрояване.


д-р Иван Станев

За осъществяване на всичко това допринасят главните лекари д-р Георги Иванчев /1952-1954г./, д-р Милка Паунова /1954-1956г./, д-р Стоил Кушев /1956-1961г./, д-р Арсо Арсов /1961-1972г./, д-р Иван Станев /1972-1991г./.

Заместник главни лекари са д-р Михаил Паскалев, д-р Павел Павлов, д-р Никола Дахтеров, д-р Христо Христозов, д-р Борис Дочев, д-р Румен Мишев, д-р Стефка Брайкова, д-р Тодор Кумчев.

Главни медицински сестри: Минка Тунева , Елисавета Шираева , Величка Тонева , Герга Атанасова , Мария Пейчева,Елена Сулинаджиева, Ценка Шекерлетова.(Тридесет год. ОБ.1982)

Съществуват имена, оставили дълбока диря в историята на Окръжна болница, в областта на терапията, функционалната диагностика, педиатрията, хирургията и много други области на медицината.

Хора, отдали живота си на благородната професия чийто жизнен път е белязан от висок професионализъм, морал и творчески плам. За тях е в сила мисълта на холандския лекар д-р Тулп –“Светейки за другите, изгарям сам”. Без мъдростта и опита на големите специалисти, без тях не би имало известната на всички съвременна школа на Окръжна болница – Пловдив.

Д-р Иван Цончев – първият завеждащ вътрешно отделение /1952-1965 г./ Благодарение на неговите амбиции и научна дейност през 1953 г. отделението е признато като база за придобиване на специалност. Автор на монография за лечението на сърдечно-съдова недостатъчност. С множество публикации, кандидат на медицинските науки.

 

 

 

 

Д-р Ангел Манчев – дългогодишен асистент в ІІІ-та вътрешна клиника на ВМИ – Пловдив. От 1965 до 1976 г. е завеждащ вътрешно отделение – изключителен терапевт и един от създателите на терапевтичната школа в Окръжна болница.

Д-р Георги Толедов – ординатор в болницата през 1959 г и ученик на д-р Ангел Манчев. От 1976-1985 г. – завеждащ вътрешно отделение, с две специалности – вътрешни болести и нефрология. Човек с висока интелигентност, с невероятна духовна мощ – скулптор, цигулар и художник, полиглот, с всестранни и задълбочени медицински познания, с висока самокритичност. Той притежава големи организаторски и педагогически способности, движещ механизъм в изграждането на висококвалифицирани специалисти. Под негово ръководство са въведени много нови и авангардни методики и е един от създателите на цялата сегашна терапевтична школа в Окръжна болница – Пловдив.

Д-р Михаил Даскалов – един от създателите на съвременната функционална диагностика на сърдечно-съдовата, белодробната и ендокринната система. Започва през 1964 г. с кабинет по функционална диагностика и само с един едноканален ЕКГ апарат. В следващите 20 години внедрява и развива многобройни инструментални методики, като през 1980 г. кабинетът прераства в отделение по функционална диагностика. Д-р Даскалов е безотказен и високо компетентен. Не пести време и сили да обучава, да преподава, да ръководи и напътства младите лекари и сестри. Той остава един от пионерите на съвременната сърдечно-съдова диагностика в Пловдив.

Доц. д-р Нисим Калев – завеждащ хирургично отделение от 1969 – 1981 г. Завършва медицина в Рим, Италия през 1940 г.Бил е и главен асистент в І-ва хирургия на ВМИ. Изключителен ерудит, неповторим педагог. Невероятно взискателен към себе си и сътрудниците си. Много фин хирург, с голяма сръчност и голям обем на работа.

Д-р Стоян Пранчев – дългогодишен ординатор в хирургично отделение. Завеждащ отделението от 1981-1983 г. Въвежда едноетажната техника на работа в хирургично отделение, което се използва и до днес.

Д-р Йордан Иванов – хирург от основаването на болницата, с две специалности. Завеждащ на първия урологичен кабинет в болницата.

Д-р Никола Димитров – отдава 19 години от своя живот на децата и детско отделение, като завеждащ отделение и Окръжен педиатър. Неуморно работи за изграждането на младите педиатри в района. Под негово ръководство се откриват детските отделения в Чернозем и Стрелци.

Д-р Динко Демирев – с две специалности – педиатрия и хематология. До 1975 г. асистент в детска клиника – ВМИ Пловдив. Постъпва в Окръжна болница, като завеждащ отделение с много ентусиазъм и големи амбиции, подкрепен от целия колектив. Винаги будещ уважение, сигурност, възхищение. Забележителен, както в лечебно- диагностичния процес, така и в научната дейност. С над 20 публикации в областта на пулмологията, имунологията и основно хематологията. Оформя и създава детските тясноспециализирани кабинети за консултативна помощ в целия окръг.

Д-р Радко Терзиев – завеждащ на първия очен кабинет в Окръжна болница, д-р Томангелов – завеждащ хирургично отделение, д-р Арсо Арсов – главен лекар на болницата до 1972 г., д-р Стою Янев – завеждащ рентгеново отделение, д-р Мартинов – терапевт, д-р Здравка Кунчева – завеждащ клинична лаборатория, д-р Атанас Талаганов – завеждащ рентгеново отделение, д-р Нинко Радивенски – завеждащ ОАРИЛ, д-р Величка Миладинова – зав. І ВО, д-р Павел Данданов – зав. АГО, д-р Иво Илчев – зав. Урологично отделение, д-р Делчо Гюлев – зав. ІІ-ро ВО и още много други отдали живота си на благородната професия. С безкрайно уважение трябва да се поклоним пред всеотдайния и себеотрицателен труд и старание на толкова много лекари, медицински сестри и друг персонал, които вече са прекратили земното си съществуване, но са дали от себе си всичко в името на една благородна кауза.(Маркова,Н.1987)

 

На 28.05.1975г. е положен основният камък за строителството на нова Окръжна болница – Пловдив. Архитектурният план е изработен от авторски колектив с главен архитект Георги Петрович. От 1984г. здравното заведение се премества в нова база на бул. “България” – 234. Болницата е разположена на обща площ 92 584 кв. м., застроена площ 14 568 кв.м., и разгъната площ 45 500 кв.м. Разкрити са пет вътрешни отделения - ендокринологично – зав.отделение д-р Величка Миладинова, нефрологично – д-р Георги Толедов, гастроентерологично - д-р Георги Попов, кардиологично – д-р Лазар Каварджиков, онкохематологично – д-р Миланка Гяурова; отделение по интензивна терапия – д-р Пенка Цанкова, отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – д-р Нинко Радивенски, хирургично отделение – д-р Тодор Тотев, урологично отделение – д-р Иво Илчев, отделение по акушерство и гинекология – д-р Павел Данданов, детско отделение – д-р Динко Демирев, неврологично отделение – д-р Ангел Тунев, , отделение за недоносени деца – д-р Константин Колишев , отделение за новородени с интензивен сектор – д-р Атанас Петров ,център по хемодиализа – д-р Георги Лазаров, отделение за здравна информация и програмиране – д-р Николина Конарева. Към поликлиничното звено са разкрити 43 консултативни кабинети. Болницата разполага с клинична лаборатория – завеждащ отд. – д-р Нина Мишелова, рентгеново отделение – д-р Атанас Талаганов, отделение по функционална диагностика – д-р Михаил Даскалов, отделение по физиотерапия и рехабилитация – д-р Асен Пачев, отделение по патоанатомия – д-р Арон Коен, отделение хемотрансфузиология – д-р Сийка Георгиева, микробиологична лаборатория – д-р Магдалена Апостолова, химико-алкохолна лаборатория – Костадин Бахчевански, отделение по съдебна медицина – д-р Христо Пеев и административно-стопанска част.

През 1987 г. болницата разполага с 860 легла.

В този период в лечебното заведение работят над 800 души персонал. Болницата е окръжен консултант и методист.

В следващите години се разширява дейността й.

1990 г. се разкрива ушно и очно отделение.

1997 г. - Акушеро-гинекологичното отделение по стерилитет и инфертилитет се присъединява към болницата.

От 01.12.1998г. се пребазира хирургичен блок на І-ва общинска болница - Пловдив: хирургично отделение, ортопедия и травматология, урологично отделение и част от ОАРИЛ. Това позволява болницата да поеме 15 дни от месеца хирургичната спешност на град Пловдив и региона. Обособяват се като самостоятелни отделения – УНГ и Очно отделение. Терапевтичната, неврологичната и акушеро-гинекологичната помощ е осигурена 24 часа в денонощието. Ситуирането на спешно-приемно отделение на ЦСМП на територията на болницата осигурява бързо и своевременно обслужване на всички пациенти нуждаещи се от медицинска помощ, както и тяхната хоспитализация при необходимост.

На 04.04.2007 г. министърът на здравеопазването проф. д-р Радослав Гайдарски открива тържествено спешното отделение на болницата, което функционира от 01.02.2007 г. До момента на откриването през него са преминали 2700 пациенти. Новото отделение е изцяло реконструирано със средства на лечебното заведение.

От ХІІ 2007 година със заповед на Директора и въз основа на решение на МЗ съществуващия сектор е преобразуван в Ревматологично отделение с 25 легла.

През 2009 г. е създадена катетеризационна лаборатория към Отделението по интензивна терапия.

Специално оборудвана детска стая се открива на 03.06.2010 г. към Отделението за новородени и недоносени деца на болница “Пловдив”. “Стаята за майката и бебето” е предназначена за престой на родилки и техните бебета след раждането.

От 24.08.2000г. болницата функционира като акционерно дружество и носи името “Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД.

Лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите.

В изпълнение на Наредба №1/2000г. на МЗ през август 2001г. е проведена акредитация на болницата за цялостната медицинска дейност на институцията и на отделните видове медицински дейности. Крайната оценка присъдена от Висшия акредитационен съвет е “Отличен” с пет звезди за три години.

От февруари 2012 г. болницата получава акредитационна оценка - “Отличен” за 5 години.

“МБАЛ-Пловдив” АД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

 • Диагностично-консултативен блок с представени приемно-диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена;
 • Стационарен блок;
 • Административно-стопански блок;
 • Болнична аптека.

Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика.

Основно изискване в дейността на “МБАЛ – Пловдив” АД е високия професионализъм на служителите й.

През целия този период болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвременни техники за диагностика и лечение.

Наред с лечебната работа лекарите в болницата се занимават и с научна работа, участие в симпозиуми и конгреси с научна доклади, публикации в медицински списания и др.

Лекари със защитени научни степени са: д-р Иван Цончев, д-р Стойчо Янев, д-р Кирил Симеонов, д-р Димитър Бакърджиев, доц. Нисим Калев, д-р Борис Дочев, доц. Иван Василев, д-р Тодор Тотев, д-р Николай Белев, д-р Николина Конарева, д-р Анеса Георгиева, доц. Андрей Танев, д-р Райна Ангелова, доц. д-р Илия Баташки, доц. д-р Г. Йорданов, д-р Димитър Шишков, д-р Димитър Матеев, д-р Иван Мануков.

Непрекъснато се усъвършенства квалификацията на работещите в лечебното заведение.

Организирани са четири научно-практически конференции: 

 • 1973г. – по случай 20 години от основаването на болницата;
 • 1977г. – по случай 25 години
 • 1982г. – по случай 30 години
 • 1987г. – по случай 35 години
 • 2007 г. – по случай 55 години.

 

РЪКОВОДСТВО НА БОЛНИЦАТА В ПЕРИОДА
1984 – 2012 г.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ

д-р Иван Минков Станев

д-р Глинка Димов Комитов

д-р Янка Тилчева Георгиева

д-р Илия Атанасов Баташки

д-р Никола Димитров Измирлиев

д-р Георги Спасов Кръстев

д-р Евгений Михайлов Стателов

доц. д-р Георги Йорданов Йорданов

д-р Аргир Василев Аргиров

 

Д-р Борис Александров Дочев

Д-р Петър Николов Криворов

Д-р Дойчин Христов Бояджиев

Д-р Жеко Георгиев Фотев

Д-р Нина Здравкова Маркова

Д-р Аргир Василев Аргиров

Д-р Илия Атанасов Баташки

Д-р Емил Викторов Караиванов

Д-р Гинка Атанасова Стоянова

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Димитър Димитров Вълев - АСЧ

Атанас Борисов Гавраилов – Зав. АСЧ

Д-р Глинка Димов Комитов

Лазар Христов Кузев

Господин Пенев Халачев

Стоян Митрошинов Каменов

Валя Христева Якимова

Антонина Славова Славова

 

ГЛАВНИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

М.с. Ценка Атанасова Шекерлетова

М.с. Маргарита Станимирова Шиварова

М.с. Елена Димитрова Симеонова

 

В годините на своето 60 годишно развитие болницата си остава стожер на здравеопазването в област Пловдив, чийто колектив с достойнство и удовлетворение може да отговори на изискванията и превратности на времето и да задоволи потребностите от медицинска помощ на населението.

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Двадесет години Окръжна болница – Пловдив 1952-1972: Рез. на докл.: 11-12 май 1973 г./ МА – МФ ІІ болн. База. Пловдив, 1973.
 2. Заповед № 1575/13.Х.1953.// Сл.бюл. на МНЗСГ, ІІІ, 1953, № 14, с.26.
 3. Историческа справка на Първостепенна Окръжна болница – Пловдив. – Окр.Държ.Архив – Пловдив, фонд №1424, инв.опис № 1.
 4. Лични дела на служителите на болницата
 5. Маркова, Нина. Слово по случай 45-годишнината на Околийска – Окръжна болница – Пловдив: [Ръкопис], 1987.
 6. Отчетен доклад за 2000 г. на МБАЛ “Пловдив” АД, 2000.
 7. Станев, Иван. По-важни моменти от развитието на Окръжна болница: [ Ръкопис], 1996.
 8. Стателов, Евгений. Слово по случай 50-тата годишнина на Окръжна болница: [Ръкопис], 2002.
 9. Стоянова, Зора. Доклад по случай 45-годишнината на Околийска – Окръжна болница – Пловдив: [Ръкопис], 1987.
 10. Тридесет години Първостепенна Окръжна Клинична болница – Пловдив 1952-1982. Фотоалбум. Пловдив, 1982.

 

Съставил:
Библиограф-информатор: В. Зайкова